آدرس : تهران ، میدان گلها ،بلوارگلها،خیابان مرداد،کوچه ثروتی شرقی پلاک23                       تلفن :88356219-88358016

22 بهمن

 بازدید بچه ها از سرزمین کاربازیا
بازیدید و برنامه گفت و گو نماینده شهردار منطقه 6 در مورد بیست و دو بهمن ماه برای بچه ها

 

با ما باشید :

طراحي و پياده سازي توسط سيستم افزار