آدرس : تهران ، میدان گلها ،بلوارگلها،خیابان مرداد،کوچه ثروتی شرقی پلاک23                       تلفن :88356219-88358016

اصول آموزشی

اصول اساسی در رشد یکپارچه کودک

 

اصل اول: هر کودکی منحصر به فرد و یگانه است.آموزش ها بر اساس تفاوتهای فردی پایه ریزی شده است.

اصل دوم: هرکودکی براساس توانایی و آهنگ رشد خود پیش می رود.پس لازم است نیاز هر کودک دیده شود.

اصل سوم: آموزش ها دربستر زندگی و به صورت تجربه مستقیم کودک با تشویق آنان به زندگی کردن درآن حیطه انجام شود.

اصل چهارم: رشد یکپارچه کودک برایمان مهم است.پس از تمام جنبه های رشدی (حسی،حرکتی،ذهنی،شناختی،کلامی،اجتماعی،روانی،عاطفی و خلاقیت) برای کشف استعدادها و توانایی های او کمک میگیریم.

 

اهداف ما

رشد یکپارچه کودک

آموزش مربیان همراه با کودکان

آگاه ساختن خانواده برای قراردادن کودک خود در مسیر رشد همه جانبه

حس کشف راه های جدید را در او بیدار کنیم و باعث رشد فکری و شکوفایی خلاقیت در کودک شویم.

بستر تجربه کردن او را در تمامی زمینه ها ایجاد می نماییم تا مهارتها و ارزشهای زندگی را در صلح و آرامش بسادگی بیاموزد.

فراهم آوردن مکانی برای هم اندیشی والدین و مربیان

با ما باشید :

طراحي و پياده سازي توسط سيستم افزار